Ali Ülker: Bu zorlu dönemde çok önemli tecrübeler edindik

“Mutlu Et Mutlu Ol” felsefesinin yol göstericiliğinde global değerlerine sadık kalarak büyümeye devam ettiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Kapsayıcılığı ve kültürel farklılıkları, bizi biz yapan zenginlik olarak görüyoruz. Karlılığı merkeze alan iş yapış biçimlerinin aksine sürdürülebilir ve sorumlu bir büyüme anlayışıyla dünyamızın ve tüm paydaşlarımızın ortak faydasına odaklanıyoruz” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker düzenlediği basın toplantısında sürdürülebilir ve sorumlu büyümeyi esas alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizerek son yıllarda hayata geçirdikleri sosyal fayda odaklı projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıya Yıldız Holding Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın ve Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Ertik katıldı. 

“Göreve başladığım 2020 yılında dünyada paradigma kırılımı yaşanırken, konjonktürel değişimlere ve zamanın ruhuna uygun bir liderlik tarzı benimsedim. Böylelikle karlılığın nihai amaç olamayacağı inancıyla sosyal fayda konularına odaklanmayı seçtim” açıklamasını anımsatan Ali Ülker, 4 yıllık görev süresince sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, genç istihdamı gibi alanlarda belirgin mesafeler kat ettiklerini söyledi. Ülker, “Türkiye’deki istikrarlı ve güçlü büyümemizi devam ettirerek küresel yatırımlarımızın da katkısıyla Holdingimizin ‘Global Lider’liğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Üreten, geleceğe ilham veren, paydaşlarla güçlenirken topluma da değer sağlamayı önceliklendiren anlayışla global liderlik yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”  dedi. 

“ARTIK İŞLERİMİZ ZAMANDAN VE MEKÂNDAN BAĞIMSIZ HALE GELDİ”

Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladıktan 10 gün sonra pandemiyle yüzleşmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Ali Ülker, “Bu zorlu dönemde çok önemli tecrübeler edindik. Dünyanın içinde bulunduğu karmaşa ortamında ‘belirsizliği yönetebilmek’ temel yetkinlik olarak ön plana çıktı. Pandemiyle birlikte işlerimiz zamandan ve mekândan bağımsız hale geldi. Tabii böyle ani değişim ortamlarında, Yıldız Holding gibi köklü kurumların öz değerlerini koruması da bir zorunluluk” dedi. Yaptıkları her işle topluma fayda sağlamayı hedeflediklerini, bunun için de fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi global değerleri benimsediklerini kaydeden Ali Ülker, “Böyle köklü değerler kaybolmaz ancak bazılarını güçlendirmek ve güncellemek, zamana ayak uydurabilmek lazım” dedi. Ali Ülker, pandemi döneminde yaptıkları “Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması” ile Holdingin dünya genelindeki 3 bin çalışanından görüş aldıklarını da sözlerine ekledi. 

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KAPSAYICILIĞI GÖZETEN BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ

Ali Ülker, 1944’ten bu yana iş ortakları ve on binlerce çalışanıyla farklı coğrafyalarda “İnsana yatırım” vizyonu ve “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyerek, “Değişen ve gelişen küresel ve yerel gündemlerle birlikte, değer temelli ancak yaşayan yenilikçi bir kurum kültürü oluşturmanın bizi geleceğe taşıyacak temel unsurlardan olduğunu düşünüyoruz. Yıldız Holding olarak, tüm paydaşlarımızı dahil eden adil süreçler yürütüyor, ilişkilerimizi etik ilkelerimizin ışığında güvenilirlik ve şeffaflık esaslarıyla sürdürüyoruz. Farklılıklara saygı duyarken, fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı gözeten bir iklim yaratıyoruz. Sosyal faydayı işlerimizin merkezine koyarak, geleceğin iş dünyasına ilham veriyoruz.” dedi.

YILDIZ HOLDİNG ÇALIŞMA İLKELERİ’NDE SONA GELİNDİ

Yıldız Holding Çalışma İlkeleri Platformu’nun çalışmalarına değinen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Manifestomuz ve taahhütlerimiz hazır. Değerlerimizin eylem alanlarını ve performansını ölçümlemeyi de hedefleyen bu ilkeleri ‘Adalet, Şeffaflık ve Güvenilirlik, Kapsayıcılık ve Eşitlik, Etkin Yönetişim ile Sorumlu Lider Holding’ başlıkları üzerinden oluşturacağız. Bu değerlerin söylemden eyleme geçirilmesinin anlamlı olduğunun farkındayız. Hayata geçecek bu ilkeler için sistemli, ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıyı da inşa edeceğiz” dedi. Ali Ülker, Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Amerika’ya, Nijerya’dan İngiltere’ye çok geniş bir coğrafyada 98 farklı pasaporta sahip yaklaşık 80 bin çalışanı bulunduğunu belirterek, sahip oldukları en büyük zenginliğin ‘insan’ olduğunu vurguladı. 

DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLEN ÖNCÜ PROJELER TASARLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ali Ülker, fırsat eşitliği konusuna daha odaklı şekilde eğilmek ve tüm şirketlerin aynı çatı altında hizalanması adına 2021’de Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduklarını belirtti. Fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik yaklaşımlarını da “Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu” altında bir araya getirdiklerini söyledi. Yıldız Holding’in bu girişiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünyaya örnek gösterildiğini, aynı zamanda London Business School’da örnek vaka seçildiğini ifade etti.

Toplantıda Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kısa süre içinde tüm dünyaya örnek olan projelerini paylaşan Begüm Mutuş, Holding’in bu vizyonla yürüttüğü projeler sayesinde son üç yılda kadın girişimciler için 10 milyon doları aşan değerde etki yarattığını söyleyerek Kerevitaş’ın “Tarımın Kadın Yıldızları”, “Şok’ta Ben de Varım” projelerini örnek gösterdi. Globalde Lady GODIVA Girişimi aracılığıyla her yıl kendi toplumlarında fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve kadınların güçlenmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verildiğini ifade eden Mutuş, TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi’ni de 15 yaş altı kız çocuklarına futbolda fırsat eşitliği sunmak için hazırladıklarını belirtti. 
Yıldız Holding Kadın Platformu’nun yanı sıra fırsat eşitliği ilkesiyle yakından bağlantılı olan “çeşitlilik ve kapsayıcılık” konularına büyük önem verdiklerini anlatan Ali Ülker, pladis’in “Nöroçeşitlilik Ağı” projesiyle, işe alım kriterlerindeki bariyerleri ortadan kaldırarak nöroçeşitliliğe sahip bireylere (otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk) alan açtıklarını ve işe alımda fırsat eşitliliği yarattıklarının altını çizdi. 
Bu kuşaktan öğreniyorum 

Özellikle gençlerin, “kazandıklarını topluma geri verebilen” şirketleri tercih ettiğini söyleyen Ali Ülker, “Gençler artık ‘amaç odaklı şirketlerde’ çalışmak istiyor. Amaç odaklı şirket kavramı ise bizim için yeni değil. ‘En Gözde Şirketler’ araştırmasında ‘Holdingler’ kategorisinde 3 yıldır yer alıyoruz. Son 2 yıldır ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesindeyiz. Bugün holding ve şirketlerinde aynı anda 4 kuşağın çalıştığını görüyoruz. Ben kendimi bu kuşağın ‘menti’si olarak görüyorum. Z kuşağı, toplam çalışanlarımızın yüzde 29’unu oluşturuyor. Bu gençleri can kulağıyla dinliyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum.” 

Gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine katkı sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Bahattin Aydın ise sektöre öncülük yapan projeler hakkında bilgi verdi: “13 yıldır gerçekleştirdiğimiz JOB Genç Yetenek Programımıza her yıl 30 bin başvuru alıyoruz. Bugüne kadar programımızdan 1200 proje bazlı stajyer ile 500 kişi yararlandı. Diğer yandan gençlerin beklentilerine hitap eden program ve projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle genç yeteneklerimizi karar alma süreçlerine dahil ettiğimiz Genç Danışma Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalarımız sadece çalışanlarımız için değil, şirketimizin dışındaki gençlerle bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Türkiye’nin öncü üniversitelerinin yanı sıra globalde Harvard ve Cambridge gibi prestijli akademik kurumlarla iş birliği yapıyor; dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere kampüsümüzde ev sahipliği yapıyoruz.” 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZA ‘İSRAFSIZ ŞİRKET’ İŞ MODELİ YÖN VERİYOR 

Yıldız Holding’de yönetim yaklaşımlarının temelini, “İsrafsız Şirket” iş modelinin oluşturduğunu belirten Ali Ülker şunları paylaştı: “Göreve geldiğim ilk günden beri sürdürülebilirlik önceliğim oldu. Yıldız Holding’de sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin temeli olarak görüyoruz. 2050 yılına kadar “net sıfır” karbon hedefine ulaşmak üzere küresel ölçekte çalışmalarımıza devam ederken tüm şirketlerimizde yeşil dönüşüm yatırımlarımıza hız verdik. Diğer yandan tüm değer zincirimize dokunan yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Senenin Yıldızları Ödül Programı vesilesiyle de Yıldız Holding çalışanlarının yenilikçi ve katma değer sağlayan projelerini ödüllendiriyoruz. Ödül Programı kapsamında her sene farklı bir temada Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü veriyorum.  Geçtiğimiz yıl Çevresel Sürdürülebilirlik alanındaki bu ödülü vermemiş, şirketlerimizin bütüncül bakış açısıyla paydaşlarımıza da dokunan çalışmalara imza atmalarını teşvik etmek amacıyla bu sene vereceğimi açıklamıştım. Bu yılın ödülünü London Stock Exchange Group’da gösterdiği başarılı performans ve entegre sürdürülebilirlik vizyonuyla Ülker aldı.”

SAĞLIKLI BESLENME, SPOR VE SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORU

Ali Ülker toplumun ve özellikle gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi için sorumluluk aldıklarını söyleyerek, “Toplumdan aldığımızı topluma geri vermek bizim kodlarımızda var. Beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz Sabri Ülker Vakfı’nın 25 ilde 250 okulda halen yürüttüğü projeler 7 milyonun üzerinde öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaştı. Vakıf Yayınları aracılığıyla basılan kitaplar 5 milyonu aşkın okuyucuya ulaştı. 

Sanatın iyileştirici gücüne de çok inanıyorum. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki 2000’e yakın eser Holdingimizin Çamlıca Kampüsü’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sadece spor, eğitim ve sanata sahip çıkmıyoruz elbette. STK’larla yaptığımız topluma fayda amaçlı iş birlikleri ve gönüllülük çalışmalarıyla da ihtiyaç sahiplerinin hep yanındayız” dedi.

Rakamlarla Yıldız Holding

 • pladis, dünyada atıştırmalık sektöründe en hızlı büyüyen şirketi konumunda
 • Dünyada bisküvide 2. çikolatada ise 7. en büyük şirket
 • Atıştırmalık kategorisinde Türkiye’de lider
 • İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvide lider
 • 25’i yurt dışında olmak üzere toplam 46 fabrika
 • 65 bini Türkiye’de olmak üzere yaklaşık 80 bin çalışan
 • Türkiye’de toplam 6 Ar-Ge Merkezi
 • 2023 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 15 artışla 13,5 milyar dolar
 • Toplam ihracat, Aralık 2023 itibarıyla önceki yıla göre yüzde 10 artarak 817 milyon dolar
 • Son 5 yılda 1 milyar dolarlık yatırım
 • 2024 için 246 milyon doları Türkiye’de olmak üzere, toplam 330 milyon dolar yatırım hedefi


SOSYAL FAYDA PROJELERİMİZİN ARKASINDA FİNANSAL GÜCÜMÜZ VAR

Tüm bu projeleri hayata geçirebilmek için sürdürülebilir finansal başarının kritik olduğu belirten Ali Ülker, odaklanma stratejisiyle global büyüme hedeflerinden bahsetti. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Ertik, Holding’in finansal sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “2023 yılında Yıldız Holding ve şirketleriyle ülke ekonomisine ve istihdamına değer katan adımlar atmayı hız kesmeden sürdürdük.  2023 yılı konsolide ciromuz önceki yıla göre yüzde 15 artışla 13,5 milyar USD olarak gerçekleşti. Toplam ihracatımız ise Aralık 2023 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 817 milyon USD oldu. Borçluluğumuzu da güzel bir seviyeye çektik. Yıldız Holding, 2024 Nisan ayı itibarıyla sendikasyon öncesi 6,5 Milyar USD olan Yıldız Holding sendikasyon borcunu 1,1 Milyar USD’ye indirdi. Son 5 yılda (2019-2023) 1 milyar USD yatırım gerçekleştirdik. Bu sene için de Türkiye ve yurt dışı toplam 330 milyon USD yatırım bütçeledik. 2024 yılında odaklanma stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda global liderlik yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x